Ett klassrum

Undervisningsmiljöer

Just nu går ca 1200 elever på Aranäsgymnasiet. Men skolan är byggd för att kunna ta emot ca 1500 elever. 

Flexibilitet för olika grupper

Undervisning kan ske i grupper av olika storlek, anpassade efter viss utbildning eller efter storlek på grupperna inom en utbildning, utifrån vad som för stunden är lämpligt. Det finns rum och salar från grupprum för fem elever upp till "miniaulor" för 50-60 elever. Flera salar är delbara.

Genomsiktlighet för aktivitet

De flesta av skolans väggar är glasförsedda, för att bygga bort den korridorkänsla, som ofta präglat skolor. Att kunna se den verksamhet som pågår i skolan skapar liv och aktivitet. Genomsiktlighet upplevs i såväl undervisningslokaler som i personalens arbetsrum.

Studieytor och rekreation nära

Ytor avsedda för undervisning och studier ligger nära de ytor som är tänkta för avkoppling och raster, men är ändå avskiljda. Här spelar skolans café stor roll. Det ligger centralt, lättåtkomligt och nära ytor för olika lunchaktiviteter, som till exempel lunchkonserter.

Arbetsplatser för alla

På Aranäsgymnasiet finns det gemensamma arbetsplatser för såväl personal som elever. Ett led i detta är hemvisterna för elevgrupperna, beroende på programtillhörighet. I hemvisterna ligger också arbetsrummen för de flesta lärarna, som eleverna har kontakt med. Genom kopplingen och närheten mellan ytor för studier och ytor för rekreation förstärks den gemensamma arbetsplatsen.

Närhet och möten för många

Att skapa möten och kunna känna närhet i en byggnad där 1500 personer arbetar är en utmaning. Att skolan har tre våningar och att många av de gemensamma utrymmena är centrerade runt de två ljusgårdarna bidrar. Caféet och den rymliga entré-hallen vid biblioteket och receptionen är ytterligare exempel på detta.

Symboler väcker nyfikenhet

Fasadernas svarta och vita betongelement ger skolan beständighet och grafisk tydlighet. Ett antal tecken och symboler på fasaderna väcker nyfikenhet samtidigt som de visar på mångfalden i vårt samhälle, där saker kan tolkas på olika sätt och ha flera betydelser.