Student

Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår!

Fredag 8 juni 2018 är det studentdag på Aranäsgymnasiet. Klockan 13 lämnar de nybakade studenterna gymnasietiden bakom sig och springer ut mot framtiden via teaterns lastbrygga.

Släkt och vänner - Kom i god tid och glöm inte öronproppar. Ljudvolymen brukar vara hög. Tänk också på att det brukar vara mycket trafik och många människor på plats i samband med studentdagen. Framkomligheten i centrum är begränsad.

Studenter - Huvudentrén är öppen till klockan 10. Alla övriga ingångar är låsta. Insläpp efter klockan 10 sker endast med mentor. Varje mentor tar ansvar för sin klass och ser till att eleverna håller sig i skolan fram till utspringet klockan 13.

Lägg till i kalender:
kl. 13:00-14:00