Rektorer

På dagtid kan det vara svårt att nå rektorerna via telefon. Du når rektorerna enklast via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@kungsbacka.se

Rektor Enhet 1
Dan Sadé
0300-83 44 25
dan.sade@kungsbacka.se
Program: Vård- och omsorgsprogrammet, Gymnasiesärskolan


Rektor Enhet 2

Katinka Wertsén
0300-83 42 77
katinka.wertsen@kungsbacka.se
Program: Samhällsvetenskapsprogrammet


Rektor Enhet 3

Sofia Rådström
0300-83 35 22
sofia.radstrom@kungsbacka.se 
Program: Teknikprogrammet


Rektor Enhet 4

Azade Hatami
0300-83 33 20
azade.hatami@kungsbacka.se
Program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, International Baccalureate


Rektor Enhet 5

Lisa Jönsson
0300-83 34 31
lisa.jonsson@kungsbacka.se
Program: Bygg- och anläggningsprogrammet

Rektor Enhet 6
Anna Wallergård
0300-83 32 11
anna.wallergard@kungsbacka.se
Program: Naturvetenskapsprogrammet

 

Rektor Enhet 7
Per Lindberg
0300-83 34 50
per.lindberg@kungsbacka.se
Program: Introduktionsprogrammen