Rektorer

På dagtid kan det vara svårt att nå rektorerna via telefon. Du når rektorerna enklast via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@kungsbacka.se

Rektor Enhet 1
Elisabet Teghult Mayner
0300-
elisabet.teghult@kungsbacka.se
Program: NA, VO, Gymnasiesärskolan


Tf Rektor Enhet 2

Dan Sadé
0300-83 44 25
dan.sade@kungsbacka.se
Program: SA


Rektor Enhet 3

Sofia Rådström
0300-83 35 22
sofia.radstrom@kungsbacka.se 
Program: IM, TE


Rektor Enhet 4

Azade Hatami
0300-83 33 20
azade.hatami@kungsbacka.se
Program: BF, ES, IB


Rektor Enhet 5

Anna Wallergård
0300-83 32 11
anna.wallergard@kungsbacka.se
Program: BA

Tf Biträdande rektor Gymnasiesärskolan
Eva Tingström
0300-83 36 15
eva.tingstrom@kungsbacka.se
Program: Gymnasiesärskolan