APL-samordnare

Kontaktuppgifter till samordnare för Arbetsplatsförlagt lärande (APL).
 
Barn- och
fritidsprogrammet

Jacob
Grapengiesser

0300-83 34 17            
Barn- och 
fritidsprogrammet
Birgitta Bengtsson 0300-83 33 17
Bygg- och anläggningsprogrammet Richard
Pehrsson
0300-83 34 41
Introduktionsprogrammet Veronica
Johansson
0300-83 34 22
Vård- och
omsorgsprogrammet
Karin
Brittberg
0300-83 34 20