Två människor

Studie- och yrkesvägledning

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg: 

  • Vem är jag? Vad kan jag?

  • Vad finns det för alternativ?

  • Hur når jag målet?


Kontakta gärna


Anita Ekström

0300-83 87 95
0727-34 40 41
anita.ekstrom@kungsbacka.se
Program: BF, ES, Beda Hallbergs gymnasium

Kajsa Bengtsson
0300-83 44 58
0700-87 86 16
kajsa.bengtsson@kungsbacka.se
Program: IM-språk, TE, VO

Therese Hertz
0300-83 88 31
0700-83 39 95
therese.hertz@kungsbacka.se
Program: IB, NA, SA, BA

Sara Ryström Norén
0300-83 45 39
sara.rystrom-noren@kungsbacka.se
Program: IM, GY-SÄR