Människor som spelar ishockey

Individuellt val - ishockey

Du läser på ett nationellt program och viker ditt individuella val för ishockey. Du får samma behörighet som övriga elever på ditt program.

Du läser kurserna idrott och hälsa 1 - specialisering och idrott och hälsa 2 - specialisering. Du har möjlighet att enbart läsa idrott och hälsa 1 - specialisering för att sedan välja något annat individuellt val

Träningen sker på skolan på måndag och onsdag förmiddag. Träningen leds av välutbildade instruktörer bland annat Björn Erlandsson. Målvaktsträning sker med målvaktsinstruktör. Efter träningen äter du frukost i skolrestaurangen och därefter återgår du till ordinarie undervisning.

Förutom de praktiska momenten innehåller kursen delar med teori som till exempel träningslära, kost och hälsa, idrottsskador och etik och moral. 

Vid bedömningstillfället är det den kursansvarige läraren tillsammans med coachen och tränaren som sätter ditt betyg.

Varje år finns 20 stycken platser. Ansökan gör du i samband med ditt programval. Under Extraval i din ansökan väljer du Idrott och hälsa 1 - specialisering. 

Kontakta gärna

Stefan Olofsson
0300-83 40 00
stefan.olofsson@kungsbacka.se