Individuella val - idrottskurser

Du läser på ett nationellt program och viker ditt individuella val för fotboll, simning, hockey eller tennis. Du får samma behörighet som övriga elever på ditt program.

Du läser kurserna idrott och hälsa 1 - specialisering 1 och idrott och hälsa 2 - specialisering 1. Du har möjlighet att enbart läsa idrott och hälsa 1 - specialisering för att sedan välja något annat individuellt val.

Följande program går att kombinera med idrott och hälsa - specialisering.

  • Barn- och fritidsprogrammet

  • Bygg- och anläggningsprogrammet

  • Estetiska programmet

  • Naturvetenskapsprogrammet

  • Samhällsvetenskapsprogrammet

  • Teknikprogrammet

  • Vård- och omsorgsprogrammet

Ansökan gör du i samband med ditt programval. Under Extraval i din ansökan väljer du Idrott och hälsa 1 - specialisering.