En elever som arbetar i ett klassrum

Individuella val 2021/22

Ditt individuella val omfattar 200 poäng. Du läser dina val i åk 2 (100p) och åk 3 (100p). På Samhällsvetenskapsprogrammet läser du 200 p i åk 3. Kurserna är förlagda i olika block för att inte krocka med varandra.

Om du väljer att läsa språk som individuellt val påbörjar du som regel dina språkstudier redan i årskurs 1. På SA-programmet läser du 200 p språk obligatoriskt och på NA-programmet 100 p.

Det är viktigt att du tänker igenom dina val noga och tar reda på kursens innehåll. Ditt val ligger till grund för vilka kurser som blir av. Vi startar inte kurser med för få antal elever. I början av vårterminen i årskurs 1 och 2 gör du dina val.

Kurs Kurskod Poäng
Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50  
Bild och form 1b BILBIL01b
100
 
CAD 1 CADCAD01
50
 
CAD2 CADCAD02 50  
Dansorientering DASDAO0
100
 
Design 1 DESDES01
100
 
Digitalt skapande DIGDIG01 100  
Engelska 6 ENGENG06 100 Endast VO-, BF-elever
Engelska 7 ENGENG07
100
 
Engelska 7 (Cambridge) ENGENG07
100
 
Ensemble 1 MUSENS01
100
 
Entreprenörskap ENTENR0
100 
 
Fotografisk bild 1 FOTFOT01
100
 
Fotografisk bild 2 FOTFOT02
100
 
Fysik 3 FYSFYS03 100  
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01
100
 
Global handel FÖRFÖR00S 100  
Historia 1a2 HISHIS01a2 50
 
Idrott och hälsa 1 - specialisering IDRIDO01 100 fotboll, ishockey, simning, tennis
Idrott och hälsa 2 - specialisering IDRIDO02 100 fotboll, ishockey, simning, tennis
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02 100  
Ledarskap och organisation LEDLED0 100  
Matematik 2a MATMAT02a 100  
Matematik 3b MATMAT03b 100  
Matematik 5 MATMAT05 100  
Matematik specialisering MATMAT00S 100  
Mental träning HALMEN0 100  
Musik MUSMUS0 100  
Människans säkerhet MÄSMÄN0 100  
Naturkunskap 2 NAKNAK02 100  
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100  
Privatjuridik JURPRI0
100
 
Programmering 1 PRRPRR01 100  
Programmering 2 PRRPRR02 100  
Psykologi 1 PSKPSY01 50  
Psykologi 2 PSKPSY02 50  
Psykiatri 1 PSYPSY01 100  
Retorik SVERET0 100  

Språkval - Moderna språk

Arabiska 3 MODARA03 100
Arabiska 4 MODARA04 100
Franska 1 
MODFRA01 100
Franska 2 MODFRA02 100
Franska 3 MODFRA03 100
Franska 4 MODFRA04 100
Franska 5 MODFRA05 100
Italienska 1 MODITA01 100      
Italienska 2 MODITA02 100
Italienska 3 MODITA03 100
Kinesiska 1 MODZHO01 100
Kinesiska 2

MODZHO02

100
Persiska 3 MODFAS03 100
Persiska 4 MODFAS04 100
Spanska 1 MODSPA01 100
Spanska 2 MODSPA02 100
Spanska 3 MODSPA03 100
Spanska 4 MODSPA04 100
Spanska 5 MODSPA05 100
Tyska 1 MODDEU01 100
Tyska 2 MODDEU02 100
Tyska 3 MODDEU03 100
Tyska 4 MODDEU04 100
Tyska 5 MODDEU05 100