Skolsköterska

Skolsköterskan bidrar till att skolans fysiska, psykiska och sociala miljö utformas så att elevernas hälsa och välbefinnande främjas.

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och verkar för sunda levnadsvanor. Skolsköterskan är medicinsk resursperson i elevhälsoteamet och arbetar under Hälso och Sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

Skolsköterskan erbjuder

  • Hälsosamtal i åk 1

  • Att vid behov förmedla kontakt och bistå med olika hjälpinsatser vid kroppsliga- och psykosociala problem

  • Hjälp till elever i behov av särskilt stöd

  • Enklare sjukvård

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Vi har öppen mottagning måndag - fredag 8-9, 13-14. Övriga tider når du oss enklast via telefon, e-post eller sms. Alternativt ber du din mentor att förmedla en kontakt. Skolläkaren träffas efter tidsbeställning genom skolsköterskan.

 

Pernilla Kjellberg
0300-83 33 71
0708-23 30 93
Program: BF, ES, IB, TE
pernilla.kjellberg@kungsbacka.se

Amelie Jonsson 
0300-83 33 70
0702-82 87 31
Program: NA, SA, VO, GY-SÄR
amelie.jonsson@kungsbacka.se

Malin Stilling
0728-89 96 01
Program: BA, IM, IM-SPR, Beda Hallberg
malin.stilling@kungsbacka.se