Skolkurator

Elever, föräldrar och skolpersonal kan få stöd av skolkuratorerna genom samtal. Tillsammans arbetar vi för att finna lösningar på de svårigheter som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan. Skolkuratorn visar på möjligheter och hopp om förändring.

Vi skolkuratorer kan även förmedla kontakt samt samverka med resurser som finns utanför skolan, såsom Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Habiliteringen och Ungdomsmottagningen. Skolkuratorerna fungerar också som en länk mellan skola och Individ- och Familjeomsorg.

Hos oss kan du också få information och blanketter angående studiehjälp och studiemedel (studielån).

Vi har tystnadsplikt reglerad i sekretesslagen.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Vi har öppen mottagning måndag till fredag 8-9, 13-14. Övriga tider når du oss enklast via telefon, e-post eller sms. Alternativt ber du din mentor att förmedla en kontakt.

Ann Rignell
0300-83 33 90
0703-37 33 90   
Program: GY-SÄR, NA, SA, VO 
ann.rignell@kungsbacka.se

Sofie Svensson
0300-83 33 91
0702-72 33 91    
Program: IM, TE
sofie.svensson3@kungsbacka.se

Margareta Bengtsson
0300-83 32 93
0700-83 33 69
Program: BA, IM-språk
margareta.bengtsson@kungsbacka.se

Anne Orrhult
0300-83 32 15
0728-89 95 03
Program: BF, ES, IB
anne.orrhult@kungsbacka.se