Utbildningssamordnare

Utsikten är en verksamhet på Aranäsgymnasiet som erbjuder individuella lösningar för skolans elever.

På Utsikten kan du läsa kurser på längre eller kortare tid, beroende på dina önskemål. Verksamheten anpassas efter de behov som finns. Utsikten är bemannad varje dag av utbildningssamordnare Jonas Bertilson

Jonas finns till hands för att hjälpa till med studieplanering och struktur men också för att hjälpa dig att komma igång eller komma vidare i dina studier.

Ämneslärare finns tillgängliga vissa dagar i veckan för att handleda dig i dina ämnen om du läser en kurs på Utsikten.

Utsikten är en lugn oas för dig som vill plugga under raster och håltimmar.

Är Utsikten något för dig? Kontakta din mentor eller utbildningssamordnare vid Utsikten.

Välkommen till Utsikten!

Jonas Bertilson
0300-83 34 44
jonas.bertilson@kungsbacka.se