Elevhälsa

På Aranäsgymnasiet arbetar elevhälsan i ett team. Elevhälsan strävar efter att ha en helhetssyn i arbetet med elevers lärande, hälsa och allsidiga utveckling.

Med teamets olika kompetenser möter de varje elevs behov utifrån ett elevhälsoperspektiv.

Tillsammans med övrig skolpersonal verkar elevhälsoteamet för att Aranäsgymnasiet ska utgöra en god och trygg skolmiljö för dig som elev. Du når elevhälsan genom personligt besök, sms, mail eller tidsbokning via mentor eller undervisande lärare.

Elevhälsoteamet består av: