Tidningar och tidskrifter

Biblioteket prenumererar på tidskrifter som täcker många ämnesområden. Biblioteket har också lokala dagstidningar.

De flesta tidningar och tidskrifter har fria nätupplagor. Du hittar dem via nedanstående länkar.
Genom att logga in via Mediearkivet får du tillgång till den tryckta upplagan i elektronisk form. Bibliotekarierna visar gärna hur det går till.

Tidningar

Dagens nyheter
Dagens ETC
Kungsbackaposten

Norra Halland
8SIDOR

Tidskrifter

Alkohol och narkotika
Amnesty Press (mänskliga rättigheter)
Danstidningen

Datorn i utbildningen
Expo (om rasism, antisemitism och nazism)
Fjärde Världen (om jordens ursprungsfolk)
Fokus
Forskning & Framsteg (vetenskap)
Galago (serietidning)
Illustrerad vetenskap
Invandrare & minoriteter
National Geographic (naturvetenskap, historia och geografi)
Omvärlden (utges av SIDA, om utvecklingsfrågor)
Pockettidningen R
Populär Historia 
Scientific American (vetenskapsmagasin)
Språktidningen
Tempus (nyhetstidning)
Time (Atlantic Ed)
Välfärd (SCB:s statistik om levnadsförhållanden m.m.)
Världshorisont (FN-förbundet)
Världspolitikens dagsfrågor (Utrikespolitiska institutet)