","author":"

Låna

För att låna i utlåningsdisken behöver du lånekort eller personnummer och en fyrsiffrig pin-kod. Lånekortet är personligt och du ansvarar för ditt kort och lånade böcker. Du lånar även läromedel med lånekort.

Biblioteket har samma utlånings- och katalogsystem som kommunbiblioteket i Kungsbacka. Det innebär att du använder samma lånekort på kommunens samtliga bibliotek.

Låneregler

Normal lånetid är 4 veckor. För läromedel finns speciella lånetider. Respektera lånetiden! Du är skyldig att hålla dig informerad om lånereglerna och att följa dem. Två veckor efter lånetiden gått ut får du en påminnelse med post. Om du inte lämnar tillbaka boken får du en räkning efter ytterligare två veckor. Summan beror på bokens inköpspris.

Du behöver inte betala påminnelse- eller kravavgifter på skolans bibliotek. Däremot är du är ersättningsskyldig för försvunna eller skadade böcker.

I övrigt gäller samma låneregler som på kommunens bibliotek.

Omlån

Du kan förlänga lånetiden genom omlån på biblioteket eller via webben.