Databaser

I bibliotekets databaser hittar du granskad och tillförlitlig information. Genom att använda den informationen i första hand skaffar du dig ett bra utgångsläge för att lyckas med din uppgift.

Här hittar du en sammanställning över de databaser du har tillgång till. Länkarna finns i bibliotekets rum i Fronter. Där hittar du också loggin och uppgifter om vilka länkar som du kan nå även hemifrån.

8 sidor lättläst tidning

Alex online författarlexikon

Artikelsök

Biografy in Context

Britannica Online

Global Issues in Context

Inter Press Service

Landguiden

Literature Resource Centre

LitFinder

Mediearkivet - Retriever

Nationalencyklopedin

Science in Context