Biblioteket

Bibliotekets mest centrala funktion är att stödja undervisningen och läroplanen. Detta sker genom ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier. För att främja läsning och läsförmåga finns ett brett utbud av skönlitteratur och faktaböcker.

Tidskrifter och elektroniska databaser underlättar för dig att hitta granskad och tillförlitlig information. Databaserna kan nås från skolan, och i viss mån också hemifrån via Fronter. I biblioteket kan du som elev och personal låna böcker och läsa tidskrifter.

Du kan använda bibliotekets datorer för informationssökning, både i databaser och på internet. Du har även tillgång till skrivare. Bibliotekets kopiator används för kopiering ur referensböcker och tidskrifter. Vill du arbeta enskilt eller i grupp finns grupprum och arbetsplatser.

Kontakta gärna

Bibliotekarie
Josefine Möller
0300-83 33 56
josefine.moller@kungsbacka.se

Bibliotekarie
Meta Bergman
meta.bergman@kungsbacka.se

Biblioteksassistent
Christina Ortiz
christina.ortiz@kungsbacka.se