Biblioteket

Bibliotekets mest centrala funktion är att stödja undervisningen och läroplanen. Detta sker genom ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier. För att främja läsning och läsförmåga finns ett brett utbud av skönlitteratur och faktaböcker.

Tidskrifter och elektroniska databaser underlättar för dig att hitta granskad och tillförlitlig information. I biblioteket kan du som elev och personal låna böcker och läsa tidskrifter.

Du kan använda bibliotekets datorer för informationssökning, både i databaser och på internet. Du har även tillgång till skrivare. Bibliotekets kopiator används för kopiering ur referensböcker och tidskrifter. Vill du arbeta enskilt eller i grupp finns grupprum och arbetsplatser.

Biblioteket hjälper dig som behöver tal- och ljudböcker genom registrering hos Legimus samt att komma igång med ditt konto på Inläsningstjänst

Kontakta gärna

Bibliotekarie
Josefine Möller
josefine.moller@kungsbacka.se

Bibliotekarie
Meta Bergman
meta.bergman@kungsbacka.se

Biblioteksassistent
Christina Ortiz
christina.ortiz@kungsbacka.se