Närundervisning på gymnasiet i augusti

Vid en presskonferens i juni meddelade utbildningsminister Anna Ekström att närundervisning som huvudregel ska bedrivas i alla skolor vid höstterminens start. Det innebär att du som elev på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor är välkommen tillbaka till skolan på plats i augusti.

Även om gymnasierna återgår till närundervisning i höst kommer det fortsatt att finnas en hög beredskap för att snabbt kunna övergå till lokala smittskydds-rekommendationer. Skolledningen kommer fortsatt att ha tät dialog med Smittskydd Halland för vägledning och råd. 

Skolstart på Aranäsgymnasiet

Onsdagen den 18 augusti 2021 startar ett nytt läsår på Aranäsgymnasiet för dig i årskurs 1. Observera att programmen har olika starttider.

Du som börjar i årskurs 2 och 3 är välkommen tillbaka till skolan torsdagen den 19 augusti. 

Åk 1

Gå in genom huvudentrén enligt den tid som gäller nedan för ditt program. Dagen inleds i klassrummet där du får träffa dina klasskamrater och mentorer. 

8.30 Samhällsvetenskapsprogrammet

8.50 Naturvetenskapsprogrammet

9.00 Vård- och omsorgsprogrammet

9.10 Teknikprogrammet

9.20 Introduktionsprogrammen

9.30 International Baccalaureate

9.40 Estetiska programmet

9.50 Barn-och fritidsprogrammet 

10.00 Bygg- och anläggningsprogrammet

 

Välkomstbrev för elever i årskurs 1 (pdf)

Välkomstbrev för dig som ska börja på introduktionsprogrammen (pdf)


Åk 2 och 3

Varmt välkommen tillbaka till ett nytt läsår torsdagen den 19 augusti. Din mentor kommer att höra av sig till dig med exakt tid och lokal senast tisdagen före din skolstart.