En person som arbetar vid en dator

Delvis distansundervisning från och med 8 mars

Måndagen den 8 mars återgår Kungsbackas kommunala gymnasieskolor till delvis distansundervisning. Det innebär att årskurserna turas om att vara på plats i skolan varje vecka. Vecka 10 är det årskurs 3 som har undervisning på plats.

Grundplaneringen för perioden fram till 16 april ser ut så här:  

  • Årskurs 1 har undervisning på skolan vecka 11 och 15. Dessa veckor har eleverna moderna språk på plats. Övriga veckor har årskurs 1 distansundervisning. 

  • Årskurs 2 har undervisning på skolan vecka 12. Dessa veckor har eleverna moderna språk på plats. Övriga veckor har årskurs 2 distansundervisning. 

  • Årskurs 3 har undervisning på skolan vecka 10 och 13. Dessa veckor har eleverna moderna språk på plats. Övriga veckor har årskurs 3 distansundervisning. 

  • Individuella val har undervisning på distans.  

  • Du har idrott som vanligt de veckor du har undervisning på plats. Övriga veckor har du idrott på distans. 

  • Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har undervisning på skolan 

  • För att minska trängsel kommer stora klasser att delas upp i mindre grupper när undervisningen sker på plats.  

Rektor har möjlighet att göra undantag 

Observera att rektor har möjlighet att i samråd med lärare justera omfattningen av distansundervisning för vissa grupper och utifrån elevers särskilda behov. Planeringen utgår alltid ifrån det som arbetslag inom respektive program har bedömt blir bäst för elevernas lärande, samt ur ett helhetsperspektiv för respektive skola.