En dator och två händer

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor övergår till heltid distansundervisning omgående

Kungsbacka kommun följer Smittskydd Hallands rekommendationer och gymnasieskolorna övergår därför till heltid distansundervisning från och med imorgon 24 februari till och med i dagsläget 5 mars 2021.

Detta innebär att i stort sett alla elever på våra gymnasieskolor nu kommer att studera på distans från och med onsdag 24 februari till och med i dagsläget 5 mars.   

  • Distansundervisningen gäller inte gymnasiesärskolan  

  • Distansundervisningen gäller inte Introduktionsprogrammen. 

  • Praktiska moment i kurser kan genomföras på plats i skolan om rektor så beslutar. 

  • De elever som har behov av särskilt stöd har fortfarande möjlighet att få undervisning på plats.  

  • Arbetsplatsförlagt lärande fortsätter om mottagande arbetsplats inte beslutar om annat. 

Mer information 

Du som elev får mer detaljerad information från din mentor. Det kan finnas till exempel praktiska moment i undervisningen, yrkeskurser eller provtillfällen som du kommer att göra på plats i skolan 

Möjlighet att hämta lunch 

Det är möjligt att hämta lunch onsdag – fredag denna vecka även om du inte har anmält dig för det. Gå i så fall till din närmaste grundskola. Har du behov av specialkost försöker vi lösa det i den mån vi kan men kan inte garantera att det går att ordna.  

Vill du hämta lunch vecka 9 behöver du fylla i ett formulär senast torsdag 25 februari kl 23.59. Länk till formulär 

Varit utomlands? 

De elever som varit utomlands under sportlovet liksom alla andra utlandsresenärer enligt nationella regler är skyldiga att vara hemma en vecka i karantän efter ankomst till Sverige samt provta sig för Covid-19 vid ankomsten samt dag 5. 

Informera skolan 

Det är fortsatt viktigt att du informerar din mentor/rektor om man testar positivt för covid-19 trots att du studerar på distans. Skolan behöver ha denna information för att kunna följa utvecklingen och fatta rätt beslut inför framtiden.