Fyra elever utanför en skola

Skolstart 17 augusti

Måndagen den 17 augusti 2020 startar ett nytt läsår på Aranäsgymnasiet. På grund av pandemin med coronviruset har alla program i årskurs 1 olika starttider. Klockslag och plats för dig i årskurs 2 och 3 meddelas av din mentor några dagar före skolstart.

Åk 1

Gå in genom huvudentrén enligt den tid som gäller nedan för ditt program. Dagen inleds i klassrummet där du får träffa dina klasskamrater och mentorer. 

  • 8.30 Samhällsvetenskapsprogrammet

  • 8.45 Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet

  • 9.00 Estetiska programmet, Barn-och fritidsprogrammet samt International Baccalaureate Programme

  • 9.15 Teknikprogrammet

  • 10.00 Introduktionsprogrammen

Du som är IMV-elev startar tillsammans med ditt nationella program.

Åk 2 och 3

Din mentor kommer att höra av sig med exakt tid och lokal några dagar före skolstart. 

Åk 1

Gå in genom huvudentrén enligt den tid som gäller nedan för ditt program. Dagen inleds i klassrummet där du får träffa dina klasskamrater och mentorer. 

8.30 Samhällsvetenskapsprogrammet

8.45 Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet

9.00 Estetiska programmet, Barn-och fritidsprogrammet samt International Baccalaureate Programme

9.15 Teknikprogrammet

10.00 Introduktionsprogrammen

Du som är IMV-elev startar tillsammans med ditt nationella program.

Åk 2 och 3

Din mentor kommer att höra av sig med exakt tid och lokal några dagar före skolstart. 

 

Information in English

Viktig information till elever och vårdnadshavare om skolstarten (pdf)