En person som arbetar vid en dator

Nu är gymnasiets distansundervisning igång

Gymnasieskolorna kommer från och med nu att övergå till distansundervisning som kommer att pågå tillsvidare. Det arbetsplatsförlagda lärandet fortsätter i de fall där arbetsgivaren fortfarande tar emot eleverna.

Som elev behöver du vara säker på att du har tillgång till allt ditt undervisningsmaterial i hemmet. Som till exempel böcker, dator med mera. Det går bra att hämta materialet på skolan 18-19 mars men om du är sjuk behöver du be någon annan att göra detta.

Väl förberedda 

Gymnasieskolorna arbetar för att vara väl förberedda när man startar distansundervisningen torsdagen den 19 mars. Förberedelser har pågått de senaste veckorna och skolorna har både utrustning och kompetens att klara detta på ett bra sätt.

Det blir nu väldigt viktigt med det egna ansvaret som elev och att relationer och kommunikation mellan lärare och elever fortgår i våra digitala kanaler. Alla måste förstå att detta inte är ett lov utan en period av undervisning på distans. 

Kungsbacka kommun följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer kring det nya coronaviruset covid-19 och det är därför gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan stängs och övergår till distansundervisning. 

Arbetsplatsförlagt lärande fortsätter

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på gymnasiet fortsätter i de fall där arbetsgivaren fortfarande tar emot eleverna. 

Viktigt att veta

 • Du som elev kommer att bli kontaktad av skolan så att du vet hur distansundervisningen startar.

 • Gymnasiesärskolans individuella program och LSS-fritids på Aranäsgymnasiet har öppet som vanligt. 

 • Närvaro kommer som vanligt att registreras av dina lärare.

 • Om du har utvecklingssamtal eller hälsosamtal inbokat kommer detta också att ske på distans.

 • Det finns en teknisk support för att komma igång med distansundervisning. Supporten har telefontider mellan kl 8.00-16.30. (Lunch 12-13) 
  Telefonnummer 0300-83 55 00 

 • Mer information hittar du på Vklass

 

Som elev behöver du vara säker på att du har tillgång till allt ditt undervisningsmaterial i hemmet. Som till exempel böcker, dator med mera. Det går bra att hämta materialet på skolan 18-19 mars men om du är sjuk behöver du be någon annan att göra detta.

Väl förberedda 

Gymnasieskolorna arbetar för att vara väl förberedda när man startar distansundervisningen torsdagen den 19 mars. Förberedelser har pågått de senaste veckorna och skolorna har både utrustning och kompetens att klara detta på ett bra sätt.

Det blir nu väldigt viktigt med det egna ansvaret som elev och att relationer och kommunikation mellan lärare och elever fortgår i våra digitala kanaler. Alla måste förstå att detta inte är ett lov utan en period av undervisning på distans. 

Kungsbacka kommun följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer kring det nya coronaviruset covid-19 och det är därför gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan stängs och övergår till distansundervisning. 

Arbetsplatsförlagt lärande fortsätter

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på gymnasiet fortsätter i de fall där arbetsgivaren fortfarande tar emot eleverna. 

Viktigt att veta

 • Du som elev kommer att bli kontaktad av skolan så att du vet hur distansundervisningen startar.

 • Gymnasiesärskolans individuella program och LSS-fritids på Aranäsgymnasiet har öppet som vanligt. 

 • Närvaro kommer som vanligt att registreras av dina lärare.

 • Om du har utvecklingssamtal eller hälsosamtal inbokat kommer detta också att ske på distans.

 • Det finns en teknisk support för att komma igång med distansundervisning. Supporten har telefontider mellan kl 8.00-16.30. (Lunch 12-13) 
  Telefonnummer 0300-83 55 00 

 • Mer information hittar du på Vklass