En person som arbetar vid en dator

Information om delvis distansundervisning

Onsdagen den 18 november presenterade utbildningsminister Anna Ekström möjligheten att fatta beslut om delvis distansundervisning på grund av trängsel i lokalerna. Trängsel i kollektivtrafik kan sedan tidigare leda till beslut om delvis distansundervisning.

Torsdagen den 19 november beslutade ledningsgruppen på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor att utöka den delvis distansundervisning som redan pågår från och med tisdag 24 november. Beslutet gäller höstterminen och tom 10 januari 2021 (2 dagar vecka 1). Studiedagen 1 december flyttas till 23 november.

Den främsta anledningen till utökad delvis distans är trängsel i kollektivtrafiken. Vi har de senaste veckorna påtalat för Västtrafik att några turer är hårt belastade och behöver förstärkas. Vi har nu fått besked att det inte kommer att göras. 

Minska trängsel

Färre elever på plats samtidigt kommer dessutom att göra att skolans största klasser kan spridas ut i flera lokaler, vilket är svårt att lyckas med fullt ut i dagsläget. Fler elever på distans kommer också att minska risk för trängsel i övrigt i lokalerna. 

Målet är att alla elever ska få god undervisning oavsett på plats-undervisning eller via distans. Vi kommer inte att införa mer distansundervisning än vad som bedöms nödvändigt.

Vår grundläggande planering ser ut så här: 

  • Årskurs 1 har undervisning på plats  

  • Årskurs 2 har undervisning på plats vecka 48 (tis-fre), vecka 50 och vecka 1 och distans vecka 49 och 51  

  • Årskurs 3 har undervisning på plats vecka 49 och 51 och distans vecka 48 (tis-fre), vecka 50 och vecka 1 

  • Introduktionsprogrammen har undervisning på plats  

  • Gymnasiesärskolan har undervisning på plats  

Det är viktigt att du som elev vet att rektor och lärare i samråd kan justera omfattningen av distans för elevgrupper om de bedömer att det blir bäst för ditt/elevgruppens lärande. Ett sådant beslut sätts självklart i relation till målsättningen att minska trängsel. 

Mer detaljerad information om vad det här kommer att innebära just för dig som elev får du av din rektor eller mentor. 

Heltid distansundervisning fortsätter terminen ut för individuella val och moderna språk 

Gymnasierna beslutade tidigare att övergå till heltid distansundervisning vad gäller lektioner i individuella val och moderna språk. Anledningen var att i dessa undervisningsgrupper blandas ofta elever från alla tre kommunala gymnasieskolor. Förändringen gällde i första läget två veckor men förlängs nu terminen ut. 

Träningspausen för elever som läser idrottsspecialisering (hockey, simning, fotboll) samt NIU (handboll, fotboll, simning) fortsätter också terminen ut. Det innebär att du som elev kan komma att ha teoretisk undervisning istället under dessa lektionspass.