Gymnasieelever med distansundervisning kan hämta lunch

Från och med tisdag 24 november utökades undervisningen på delvis distans på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor. Nu har gymnasieelever i årskurs 2 och 3 möjlighet att hämta lunch den veckan när de har distansundervisning.

På grund av den pågående pandemin med covid-19 utökas undervisningen på delvis distans på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor från och med 24 november. Fram till den 10 januari kommer eleverna i åk 2 och 3 att turas om att vara på plats i skolan varannan vecka. Eleverna i årskurs 1 har undervisning i skolan som vanligt.

Syftet är främst att minska trängseln i kollektivtrafiken men också att de största klasserna kan spridas ut i fler salar. Färre elever på plats gör också att det blir minskad risk för trängsel i skolornas lokaler.

Anmäl dig för att hämta lunch

Elever som går i årkurs 2 och 3 har möjlighet att hämta lunch på en skola i sitt närområde den veckan när de har distansundervisning. För att kunna hämta lunch behöver man anmäla sig. Det gör man genom att fylla i en blankett som finns på Vklass. Blanketten kan endast fyllas i från en elevdator som tillhör Kungsbacka kommun. Maträtten som erbjuds är den rätt som är utskriven som huvudrätt. Det är möjligt att anmäla behov av specialkost.

Mer information på Vklass

Aktuell blankett och mer information om vad man behöver tänka finns på Vklass. Observera att elever som hämtar lunch behöver ta med sig sin egen matlåda.