Tre tjejer

Sommarskola

För att ge elever möjlighet att nå målen i gymnasiet och grundskolan arrangerar Kungsbacka kommun sommarskola.

För elever i grundskolan:

Elever i de äldre årskurserna i våra grundskolor som inte nått målen eller riskerar att inte nå målen har möjlighet att  delta i grundskolans sommarskola. Anmälan görs via skolan, kontakta ditt barns mentor eller rektor på respektive skola om du vill veta mer. 

Alla grundskolor

För elever på gymnasiet:

Sommarskolan riktar sig till dig som studerar på ett nationellt program eller ett introduktionsprogram på gymnasieskolan i Kungsbacka kommun och som under våren inte uppnått godkänt i något av ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Det spelar ingen roll om du går på en kommunal eller fristående skola.

Berätta i din ansökan om du har behov av särskilt stöd eller hjälpmedel.

Här kan du ansöka
Sista ansökningsdag är 2 juni. Du får svar på ansökan senast 7 juni.