En dator

Vklass - vårt pedagogiska IT-stöd

Vklass är en digital lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra.

Vklass I för- och grundskola kommer Vklass att ersätta systemen Unikum och Skola24. För gymnasiet ersätter systemet Fronter och Skola24.

Enklare att samarbeta och följa lärandet över tid

Det nya IT-stödet innebär att det blir enklare att samarbeta eftersom vi använder ett gemensamt system. Det blir också lättare att följa en elev över tid. I systemet kan vårdnadshavare följa sitt barns kunskapsutveckling och ta del av information från förskolan och skolan.  Det blir också ett system mindre för vårdnadshavare och elever att hantera eftersom frånvaroanmälan kommer göras i Vklass och inte som nu i Skola 24. Vklass kommer även finnas som app.

Som vårdnadshavare kan du till exempel

  • Anmäla frånvaro
  • Se ditt barns schema
  • Kommunicera med ditt barns lärare
  • Följa ditt barns kunskapsutveckling över tid

Som elev kan du till exempel

  • Se ditt schema och planera i kalendern
  • Se prov och uppgifter samt samarbeta vid grupparbeten
  • Lämna in uppgifter
  • Hämta information om utbildning, kurser och fördjupningar

Lärare kommer att lägga ut undervisningsmaterial, veckoplanering och information till elever och vårdnadshavare.

Införandet av Vklass

Under våren pågår utbildningar och förberedelser för införandet av det nya pedagogiska IT-stödet. Bland annat så genomförs en pilot för att testa systemet, här deltar både vårdnadshavare och pedaogoger. I slutet av vårterminenkommer både elever och vårdnadshavare att få mer information om hur Vklass fungerar och från och med i höst kommer de kunna logga in och börja använda systemet.

Vklass gör det enklare för dig att få överblick över elevens aktiviteter, allt från schema, planeringar och läxor till frånvarohantering. Du loggar in via Vklass webbplats eller app. 

Länk till inloggning

Inställningar

När du loggar in första gången kommer du till dina inställningar. Välj här om du vill att ditt telefonnummer och mejladress ska döljas/synas för andra vårdnadshavare. 

Registrera och uppdatera din e-post i Vklass via vår e-tjänst.

Länk till e-tjänst

Om du saknar Bank-ID kan du kontakta aranasgymnasiet@kungsbacka.se 

Frånvaroanmälan

Du anmäler frånvaro i appen eller på vklass.se. Det går inte att anmäla frånvaro via telefon. Observera att frånvaroanmälan måste göras av vårdnadshavare om eleven är under 18 år. 

Det förvalda är att du anmäler frånvaro för hela innevarande dagen (markerat Idag, dagens datum). Om du vill anmäla någon annan period, till exempel ett tandläkarbesök mitt på dagen, kan du välja "Annan period". Du kan se aktuella och tidigare frånvaroanmälningar för det senaste halvåret. 

Frånvaroanmälan måste göras varje dag under sjukdomsperioden. 

Ledighetsansökan

Om eleven ska vara frånvarande en längre period ska ansökan om ledighet göras i Vklass. Observera att ansökan måste göras av vårdnadshavare om eleven är under 18 år. En anledning måste alltid anges som underlag för skolan när de beviljar eller avslår ansökan.

När du ansöker om ledighet får du ett mail som bekräftelse på din ansökan. När skolan beviljat eller avslagit ansökan får du ytterligare ett mail. 

Aktuella och tidigare ledighetsansökningar visas för det senaste halvåret. Klicka på en ansökan för att se beskrivning samt skolans eventuella anledning till avslag. Du kan också ta bort en framtida ledighetsansökan. 

Här hittar du mer stöd och hjälp

Informationsbrev Vklass

Instruktionsfilm om Vklass

Informationssida på kungsbacka.se

Frågor och svar på vklass.se