En dator

Vklass - Nytt pedagogiskt IT-stöd

Höstterminen 2019 börjar vi använda ett nytt pedagogiskt IT-stöd i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Systemet heter Vklass och det innehåller bland annat verktyg för att följa upp barn och elevers lärande, dokumentation samt samarbetsytor för både pedagoger och elever.

I för- och grundskola kommer Vklass att ersätta systemen Unikum och Skola24. För gymnasiet ersätter systemet Fronter och Skola24.

Enklare att samarbeta och följa lärandet över tid

Det nya IT-stödet innebär att det blir enklare att samarbeta eftersom vi använder ett gemensamt system. Det blir också lättare att följa en elev över tid. I systemet kan vårdnadshavare följa sitt barns kunskapsutveckling och ta del av information från förskolan och skolan.  Det blir också ett system mindre för vårdnadshavare och elever att hantera eftersom frånvaroanmälan kommer göras i Vklass och inte som nu i Skola 24. Vklass kommer även finnas som app.

Som vårdnadshavare kan du till exempel

 • Anmäla frånvaro
 • Se ditt barns schema
 • Kommunicera med ditt barns lärare
 • Följa ditt barns kunskapsutveckling över tid

Som elev kan du till exempel

 • Se ditt schema och planera i kalendern
 • Se prov och uppgifter samt samarbeta vid grupparbeten
 • Lämna in uppgifter
 • Hämta information om utbildning, kurser och fördjupningar

Lärare kommer att lägga ut undervisningsmaterial, veckoplanering och information till elever och vårdnadshavare.

Införandet av Vklass

Under våren pågår utbildningar och förberedelser för införandet av det nya pedagogiska IT-stödet. Bland annat så genomförs en pilot för att testa systemet, här deltar både vårdnadshavare och pedaogoger. I slutet av vårterminenkommer både elever och vårdnadshavare att få mer information om hur Vklass fungerar och från och med i höst kommer de kunna logga in och börja använda systemet.

I för- och grundskola kommer Vklass att ersätta systemen Unikum och Skola24. För gymnasiet ersätter systemet Fronter och Skola24.

Enklare att samarbeta och följa lärandet över tid 

Det nya IT-stödet innebär att det blir enklare att samarbeta eftersom vi använder ett gemensamt system. Det blir också lättare att följa en elev över tid. I systemet kan vårdnadshavare följa sitt barns kunskapsutveckling och ta del av information från förskolan och skolan.  Det blir också ett system mindre för vårdnadshavare och elever att hantera eftersom frånvaroanmälan kommer göras i Vklass och inte som nu i Skola 24. Vklass kommer även finnas som app.

Som vårdnadshavare kan du till exempel

 • Anmäla frånvaro

 • Se ditt barns schema

 • Kommunicera med ditt barns lärare

 • Följa ditt barns kunskapsutveckling över tid

Som elev kan du till exempel

 • Se ditt schema och planera i kalendern

 • Se prov och uppgifter samt samarbeta vid grupparbeten

 • Lämna in uppgifter

 • Hämta information om utbildning, kurser och fördjupningar

Lärare kommer att lägga ut undervisningsmaterial, veckoplanering och information till elever och vårdnadshavare.

Införandet av Vklass

Under våren pågår utbildningar och förberedelser för införandet av det nya pedagogiska IT-stödet. Bland annat så genomförs en pilot för att testa systemet, här deltar både vårdnadshavare och pedaogoger. I slutet av vårterminen kommer både elever och vårdnadshavare att få mer information om hur Vklass fungerar och från och med i höst kommer de kunna logga in och börja använda systemet.