Elever med ballonger

Gymnasierna samarbetar med skolor i Sevilla

Aranäsgymnasiet har under våren inlett ett språkutbyte med skolan IES Martínez Montañés i Sevilla. Samarbetet har möjliggjorts tack vare att Elof Lindälvs gymnasium nyligen avslutade ett utbyte med en annan spansk skola i samma stad och i samband med detta skapat ytterligare kontakter.

- Meningen är att utbytet ska vara startskottet för ett längre samarbete där vi dels arbetar med språk- och kulturfrågor, dels utbyter erfarenheter av gemensamma fokusområden på både elev- och lärarnivå, säger Ulrika Florén, lärare på Aranäsgymnasiet.

Samarbetet med skolan i Spanien inleddes med att eleverna fick kommunicera med varandra digitalt. På så sätt var de väl bekanta med varandra redan innan de möttes första gången. Eleverna och lärarna har nu hunnit träffas två gånger. I början av april i Spanien och senare i samma månad möttes gruppen i Kungsbacka.

Många fördelar

- Det finns många fördelar med den här typen av utbyten. Bland annat ökar det elevernas motivation och lyfter deras språkinlärning. Det kan också motverka fördomar om andra kulturer och människor eftersom eleverna bor hos spanska familjer och utvecklar en förståelse för andras sätt att leva, säger Ulrika.

Tanken är att språkelever på både Elof Lindälvs gymnasium och Aranäsgymnasiet ska kunna ta del av språkutbytet med IES Martínez Montañés framöver vilket på så sätt också stärker samarbetet mellan skolorna i Kungsbacka. IES Martínez Montañés har även ett IB-program, precis som Aranäsgymnasiet, vilket kan vara ytterligare ett samarbetsområde längre fram.  

Kontakta gärna

Ulrika Florén
0300-83 33 74
ulrika.floren@kungsbacka.se