En jordglob i händer

FN-delegaterna är samlade i Kungsbacka teater

Årets FN-rollspel pågår för fullt på Aranäsgymnasiet. Rollspelet är ett samarbete mellan flera ämnen och tar upp frågor som till exempel hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och terrorism.

Väl förberedda

Det är elever från årskurserna 2 och 3 på Samhällsvetenskapsprogrammet som agerar delegater för FN:s medlemsländer. För att vara väl förberedda har eleverna lagt ner många timmar på att studera bland annat internationell politik, argumentationsteknik och strategitänkande. De som går i årskurs 1 hjälper till att anordna spelet och förbereder sig på så sätt inför nästa års rollspel. 

Heta debatter

Under veckan väntar fyra dagar med debatter och diskussioner om olika politiska frågor i Kungsbacka teater, en salong som under rollspelet är förvandlad till FN:s generalförsamling. 

- Heta debattämnen i år blir säkert utvecklingen i Venezuela, den militära upptrappningen mellan Indien och Pakistan samt inbördeskriget i Syrien. Troligen kommer även terrorism att diskuteras flitigt. Som lärare i ämnet internationella relationer har jag märkt att detta är något som intresserar och berör eleverna, säger Mattias Isaksson, lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet. 

Arrangeras varje år

Rollspelet arrangeras varje år på Aranäsgymnasiet och brukar vara ett uppskattat inslag av både samhällselever men även bland elever på andra program som har möjlighet att vara publik. 

 

FN-Nytt 5 mars

FN-Nytt 6 mars

FN-Nytt 7 mars

Kontakta gärna