En lampa En lampa En lampa En lampa

Ett fruktbart samarbete mellan skola och arbetsliv

Teknikeleverna i årskurs 3 på Aranäsgymnasiet har tagit fram en serie lampor tillsammans med lampföretaget Sandsten i Kungsbacka.

Samarbetet med Sandsten var elevernas slutprojekt och pågick under åtta veckor i höstas. Flera av elevernas förslag har nu tagits fram som prototyper och visades på Stockholm Furniture Fair i februari.

Modell i produktion

En av elevernas modeller har Sandsten också bestämt sig för att ta med i sin kollektion inför hösten 2019. Eventuellt kan fler elevarbeten också komma i produktion framöver.

- Eleverna har tillämpat designprocessen i arbetet, från marknadsundersökning, målgruppsanalys och idégenerering till att ta fram 3D-skisser, sprängskisser, miljöbilder, kostnadsberäkningar, manualer till lamporna samt en materialredovisning, säger Annika Söfelde, lärare på Teknikprogrammet.

Annika betonar att skarpa projekt blir “på riktigt” för eleverna, vilket är den största vinsten med samarbetet mellan skola och arbetsliv men menar samtidigt att alla samarbetsprojekt kanske inte alltid blir lika lyckade som detta.

- Allt handlar om en bra planering och att ramarna för projektet är tydliga. Att som elev få en inblick i ett företag och deras produktionsprocess är såklart ovärderligt. En stor bonus blir det när det som denna gången dessutom gick så långt som till produktion. Här kan man verkligen snacka om win-win.

Om Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Eleverna får en bred utbildning med kunskaper inom teknik, arkitektur, design och entreprenörskap. Programmet har tre inriktningar varav designinriktningen ger både en teoretisk och praktisk utbildning inom teknik, design och produktutveckling. Som elev får man öva sig i att arbeta med utveckling och innovativa lösningar av produkter och tjänster.