Mätning av blodtryck

Vård- och omsorgsprogrammet arrangerar internationell konferens

Den 5-7 februari 2019 är Vård- och omsorgsprogrammet på Aranäsgymnasiet värd för den internationella konferensen EC EUVET. En konferens med fokus på innovationskompetens och digital teknik inom vård och omsorg.

Entreprenuriell Competence in European Vocational and Educational Training (EC EUVET) är ett projekt för kompetensutveckling av personal inom vårdutbildningarna i Europa. Deltagare på konferensen i Kungsbacka är vård- och omsorgslärare och skolledare från Danmark, Finland, Spanien, Belgien, Tyskland, Holland, Grekland och Sverige.

Utbyte av goda exempel

Projektet är finansierat av Erasmus+ och har pågått sedan 2017. I februari är det Aranäsgymnasiets vård- och omsorgsprogram som är värd för projektet och konferensen.

- Vi kommer att utbyta goda exempel på tekniska välfärdsinnovationer inom vård- och omsorg och hur vi kan föra in det i vår undervisning inom vård- och omsorgsutbildningen, säger Kristina Fowelin, lärare på Vård- och omsorgsprogrammet.

Bland annat kommer lärarna på vårdprogrammet att presentera sitt senaste digitala projekt samt diskutera pedagogiska arbetssätt inom vårdutbildningen. Deltagarna kommer också att få besöka vård- och omsorgsverksamheter i regionen som ligger i framkant vad gäller innovationer både digitalt och tekniskt.

- Vår goda samverkan med olika verksamheter i kommunen kommer att lyftas fram som ett framgångskoncept för en vårdutbildning med god kvalitet, säger Kristina.

Inspirera varandra

Att inspirera varandra är ett av projektets mål. Dels att deltagarna delar med sig om hur de arbetar med innovationskompetens i sina respektive länder dels en gemensam omvärldsbevakning av digitala tekniklösningar inom vårdyrket.

- Genom projektet har vi goda möjligheter att ta del av andra europeiska länders pedagogiska tankar och idéer kring hur man kan skapa goda förutsättningar för elevers lärande inom områdena välfärdsteknik, digitalisering och artificiell intelligens, säger Ulrika Borgvall, lärare på Vård- och omsorgsprogrammet på Aranäsgymnasiet.

Konferensen pågår under tre dagar och inleds 5 februari klockan 9 i sal L153 m.aula på Aranäsgymnasiet.