Mer rörelse i skolan

För att gynna rörelse och aktivitet kommer gymnasieskolorna under hösten att anordna flera pulshöjande aktiviteter.

Bättre studieresultat

- Projektets mål är att förbättra elevernas välmående och höja skolresultaten, säger Marie Rasmussen, projektledare för RiS och idrottslärare på Elof Lindälvs gymnasium. 

Gymnasieskolorna i Kungsbacka har planerat flera pulshöjande aktiviteter och det kommer att erbjudas fysisk aktivitet varje dag i anslutning till undervisningen. 

Inlärning förbättras

Bland annat erbjuds morgonpromenader där eleverna också blir bjudna på frukost efteråt. 

- Morgonaktiviteterna ger ungdomarna bästa starten på dagen med en efterföljande frukost. Forskning visar att hjärnan är det organ som påverkas mest av fysisk aktivitet. Alla våra tankemässiga förmågor som inlärning, koncentration, minne och kreativitet förbättras om man rör på sig, säger Marie. 

Vilka aktiviteter som eleverna kan välja mellan annonseras varje vecka på gymnasieskolornas interna tv-skärmar. 

Kontakta gärna 

Marie Rasmussen
0300-83 40 00
marie.rasmussen@kungsbacka.se