Jordglob i händer

Unika möjligheter att spetsa sin kompetens utomlands

Genom ett nystartat internationellt projekt kommer elever och personal med koppling till yrkesutbildning, från och med hösten 2018, att kunna erbjudas möjlighet att jobbskugga och göra sin praktik utomlands.

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har genom Erasmus+ beviljats medel från Universitets- och högskolerådet för att starta projektet Learning for life in Europe. Med en budget på ca 6 miljoner kronor kommer projektet att under två år kunna stimulera flera internationella utbyten, studiebesök och nätverk.

- Vi är jätteglada över att kunna fortsätta att erbjuda våra yrkeselever på Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium och Yrkeshögskolan möjligheter att göra en del av sin utbildning utomlands under de kommande två åren, säger Pernilla Öhberg, utvecklingsledare på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Genom projektet kommer man att kunna erbjuda jobbskuggning utomlands för både egen personal men även handledare på samarbetsföretag.

Kulturella erfarenheter

Projektet beräknas att starta 1 augusti 2018 och därefter pågå i 24 månader. Hotell- och turismprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium är det program som har flest platser i projektet.

-  Att praktisera utomlands är ett sätt för eleverna att skaffa sig nyttiga kulturella erfarenheter, knyta kontakter, förbättra språkkunskaper, att få växa som individ och få fantastiska meriter i sitt CV. En praktikplats utomlands blir för många en direkt väg ut i arbetslivet, säger Catharina Thorell, turismlärare på Elof Lindälvs gymnasium.

Kungsbackas ansökan fick höga kvalitetspoäng

Pernilla Öhberg lyfter fram samlad kompetens, nyfikenhet och engagemang som avgörande ingredienser för att få ihop en bra ansökan och hållbara samarbeten med skolor och företag i Europa.

-  Nu pågår som bäst det praktiska arbetet med att starta upp projektet så att elever och lärare inom kort ska kunna ta klivet ut i Europa.

Erasmus+

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.

Kontakta gärna

Pernilla Öhberg
0300-83 35 28
pernilla.ohberg@kungsbacka.se

Catharina Thorell 
0300-83 36 06
catharina.thorell@kunsgbacka.se