","author":"

Naturelever åkte till Istanbul på klimatmöte

I mitten av mars åkte sex elever och två lärare från Aranäsgymnasiet till Istanbul för att delta på klimatmöte. Mötet ingår i ett utbytesprogram inom Erasmus+ och har pågått sedan hösten 2016.

Naturvetenskapsprogrammet har vid två tillfällen tidigare stått som värd för klimatmötet men detta är första gången som utbytet arrangeras i Turkiet. Temat för mötet är klimatet, klimatförändringar och klimatöverenskommelsen COP21.

Samarbete över gränserna

Ett av målen med utbytet är att eleverna ska få med sig en ökad medvetenhet om vikten av samarbete när det gäller miljöarbete. Alla elever som deltar i utbytet har förberett sig genom att de arbetat med samma energi- och klimatfrågor kopplat till industri och transport.

- På klimatmötet kommer eleverna att arbeta i tvärgrupper för att få fram likheter och skillnader mellan de olika länderna samt hur man över gränserna kan samarbeta för att minska klimatförändringarna, säger Anna Wallergård, lärare på Naturvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet.

Lära sig mer om andra kulturer

Förutom att diskutera miljöfrågor med elever från skolor i Turkiet, Portugal och Belgien har ungdomarna också att få göra studiebesök och lära sig mer om turkisk historia och kultur.

- Vi hoppas också att eleverna har fått en ökad insikt i och förståelse kring andra kulturer, hur det är att vara ung i andra delar av Europa och möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Våra elever har jämförelsevis goda kunskaper inom naturvetenskap och det engelska språket, vi vill också att de ska inse det och med det få ett bättre självförtroende och en godare självkänsla, säger Anna Wallergård.

Läs mer om utbytesprogrammet

Kontakta gärna

Anna Wallergård
0733-69 63 10
anna.wallergard@kungsbacka.se