Kickoff för vårdettornas digitala projekt

Nu startar Vård- och omsorgsprogrammets projekt ”Digitaliseringens möjligheter och Quality of life”. Ett projekt i linje med de nya examensmålen för gymnasieskolan gällande innovation, teknik och digitalisering.

Detta är en fortsättning på VO-programmets tidigare samarbeten med förvaltningen för Vård & omsorg i Kungsbacka kommun och Teknikprogrammet på Aranäsgymnasiet.

Kickoff

Som en kickoff för projektet och med innovationer i fokus hade lärarna på programmet bjudit in Maria Segertoft, undersköterska på Sahlgrenska sjukhuset Urologen. Maria arbetar även på Innovationsplattformen för Västra Götalandsregionen som tar tillvara på medarbetares innovativa idéer. Tillsammans med en kollega har Maria utvecklat en produkt, som kallas för ULMA, för upphängning av urinuppsamlingspåsar.

Besöka vårdboenden

Vårdeleverna i årskurs 1 kommer nu att i grupper besöka vårdboenden i kommunen och tillsammans med de äldre och personalen hjälpa till med digitala hjälpmedel som stödjer aktiviteter och social samvaro. Detta kan till exempel vara att hantera och skapa Spotify-listor, bildspel som minnesträning, bloggar och titta på Google Earth. I sin slutredovisning av projektet ska eleverna ge förslag på innovativa idéer om digitaliseringens möjligheter men även kunna föra ett etiskt resonemang runt tillämpningens konsekvenser.

Utveckla projektet

Visionen på Vård- och omsorgsprogrammet är att fortsätta att utveckla projektet inom IC EUVET, Entreprenurial Competences in Vocational and Educational Training. Detta är ett europeiskt samarbete runt innovationer, välfärdsteknik och ett utbyte av goda exempel.