","author":"

EU-rollspel på schemat

I fredags deltog Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Samhäll med internationell profil i ett regionalt EU-rollspel som anordnades av Europa Direct.

Rollspelet ägde rum på stadsbiblioteket i Halmstad tillsammans med fem andra skolor från Hallands län och Jönköpings län. Eleverna hade i förväg läst in sig på ämnet om ett gemensamt EU-försvar. Varje klass tilldelades ett land och delades också in i de partigrupper som finns representerade i europaparlamentet.

Under förmiddagen arbetade eleverna i sina respektive partigrupper för att hitta fördelar respektive nackdelar med ett gemensamt försvar. Efter lunch var det plenarsession på schemat där eleverna fick inta talarstolen för att synliggöra sin partigrupps respektive lands inställning i frågan.

Juryn bestod av de nu sittande europaparlamentarikerna Jakob Delunde (MP) och Olle Ludvigsson (S) och bedömde elevernas argument och aktivitet i arbetet. Parlamentarikerna presenterade även vilket arbete de utför i Bryssel och vad de anser är viktigt för EU i framtiden. 

Eleverna tyckte dagen var mycket givande och lärorik. De fick en möjlighet att sätta sig in en parlamentarikers arbete och diskutera en fråga på EU-nivå som är aktuell och relevant.