Landskap

Naturelever deltar i internationellt utbyte om naturarv

I slutet av november åker sex elever och två lärare från Naturvetenskapsprogrammet till Portugal för att delta i ett internationellt utbytesprogram inom Erasmus+. Fokus för mötet är diskussioner kring naturarv och invasiva arter.

Samarbete över gränserna

Ett av målen med utbytet är att eleverna ska få med sig en ökad medvetenhet om vikten av samarbete när det gäller miljöarbete. Alla elever som deltar i utbytet har förberett sig genom att de arbetat med samma frågor kring naturarv och invasiva arter.

- På mötet kommer eleverna att arbeta i tvärgrupper och diskutera likheter och skillnader mellan de olika länderna, säger Anna Wallergård, lärare på Naturvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet

Lära sig mer om andra kulturer

Förutom att diskutera miljöfrågor med elever från skolor i Portugal, Belgien och Slovenien så kommer ungdomarna också att få göra studiebesök och lära sig mer om portugisisk historia och kultur.

- Vi hoppas också att eleverna får en ökad insikt i och förståelse kring andra kulturer, hur det är att vara ung i andra delar av Europa och möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Våra elever har jämförelsevis goda kunskaper inom naturvetenskap och det engelska språket, vi vill också att de ska inse det och med det få ett bättre självförtroende och en godare självkänsla, säger Anna Wallergård.

Projektet pågår från september 2018 till juni 2020. I maj 2019 är det Aranäsgymnasiets tur att vara värd för det internationella utbytet.  

Följ elevera via deras reseblogg

Kontakta gärna

Anna Wallergård
0733-69 63 10
anna.wallergard@kungsbacka.se