Barn- och fritidselever arrangerar aktiviteter för förskolan

I kursen pedagogiskt ledarskap planerar och arrangerar elever på Barn- och fritidsprogrammet aktiviteter för förskolor i Kungsbacka kommun.

Fredag 13 maj har eleverna på BF-programmet bjudit in alla barn på förskolorna i Kungsbacka kommun till Tingbergsvallen. På programmet står bland annat olika aktiviteter som till exempel ansiktsmålning ett litet minimaraton - Groddenloppet.

Alla aktiviteter går ut på att barnen ska få röra på sig och vara aktiva. Eleverna på BF-programmet får även träna på hur det är att vara ledare för barn i olika åldrar.

Programmet börjar med uppvärmning och det kommer även att bjudas på fika. Till lunch har barnen å förskolan med sig egen matsäck. Under dagen blir det även besök av personer från olika yrken. Personerna kommer att berätta vad de gör i sitt arbete och även svara på frågor. 

Eleverna på BF-programmet har hjälpts åt att planera akitivitetsdagen för förskolan. I de kurser de läser på gymnasiet har eleverna fått lära sig hur man hanterar en grupp, hur man inkluderar alla och ser allas behov i gruppen. 

Tid och plats: Tingbergsvallen Kungsbacka fredag 13 maj kl 10-14