Utvecklat en digital tjänst för ledighetsansökan

Tre elever på Teknikprogrammet, Caroline Jänsby, Marcus Carlryd och Rebecka Hedborg, har som gymnasiearbete utvecklat en digital tjänst för ansökan om ledighet.

Webbaserad tjänst

Tjänsten är webbaserad och ska ersätta den nuvarande pappersblanketten. Arbetet har skett på uppdrag av Kungsbacka kommun som en del av arbetet med "Kungsbacka 2020", visionen om att öka digitaliseringen i kommunen.

Presenterade arbetet

I onsdags presenterade eleverna arbetet för gymnasieskolornas ledningsgrupper, och mottagandet var varmt. Tjänsten är nu färdig att tas i bruk på Kungsbackas tre gymnasieskolor. 

Text och foto: Lars Hanning