Barn- och fritidselever planerade aktiviteter för gymnasiesärskolan

Veckan före sportlovet fick elever på gymnasiesärskolan prova på olika aktiviteter ledda av elever på barn- och fritidsprogrammet.

På barn- och fritidsprogrammets inriktning fritid och hälsa läser eleverna bland annat kurserna fritid- och friskvårdsverksamheter och fritid- och idrottskunskap.  

I kurserna finns det moment där BF-eleverna ska planera, genomföra och utvärdera olika former av aktiviteter. Aktiviteter som de genomför med personer utifrån olika skillnader såsom ålder, kön, funktionsnedsättning eller kultur.  

- Detta var ett gemensamt projekt inom två programgemensamma kurser på barn- och fritidsprogrammet. Aktiviteter och upplägg bestämde eleverna själva, säger läraren Jacob Grapengiesser.

Eleverna på BF-programmet var väldigt nöjda med eftermiddagen. Detsamma gällde eleverna på gymnasiesärskolan som verkligen uppskattade alla de aktiviteter som de fick utföra.

 

Text: Patrik Elvirsson

Foto: Jacob Grapengiesser