Skarpt reklamprojekt som en del av kursen

Eleverna som går tredje året på Estetiska programmets estetik och mediainriktning har arbetat med ett skarpt projekt i form av en reklamkampanj för sitt program.

Stärka fördelarna

Projektet var en del av elevernas kurs i medieproduktion 2. Arbetet har pågått sedan i september och strax före skolans öppna hus i januari kunde eleverna visa upp de färdiga resultaten. Eleverna berättar själva att målet med projektet var att stärka alla fördelarna med att gå på Aranäsgymnasiet, både på ES-programmet och på skolan i stort. Till exempel ville de med hjälp av kampanjen visa potentiella elever och föräldrar att det Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program, ett program som ger många möjligheter till vidare utbildning.

Tog fram en målgruppsanalys

Arbetet startade med att eleverna delade ut enkäter till föräldrar och elever på högstadiet. Utifrån svaren på enkäterna beslutades vilka målgrupper man skulle rikta sig mot. Eleverna bestämde också vilka marknadsföringsinsatser som behövde ingå för att göra kampanjen så informativ och framgångsrik som möjligt. Två arbetsgrupper bildades där den ena gruppen riktade sig mot föräldrar, den andra mot elever i årskurs 8 och 9.

Trycksaker och film

Resultaten av arbetet blev två kampanjer i form av dels broschyrer och flygblad, dels en film. Trycksakerna delades ut under skolans öppna hus och de kommer även att finnas tillgängliga hos studie- och yrkesvägledarna under våren. Filmerna finns att beskåda på Youtube.

Text: Patrik Elvirsson

Foto: Lotta Eliasson