Behörighetskurser ger kvalitetsmärkning

Eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet har genomfört behörighetskurser för att Aranäsgymnasiet ska få kalla sig branschrekommenderad skola.

Att vara en branschrekommenderad skola innebär att utbildningen på Aranäsgymnasiet bedöms ha förutsättningar att ge grundläggande yrkesutbildning enligt byggbranschens krav.

Eleverna på BA-programmet behöver bland annat genomföra kurserna mobila plattformar  och heta arbeten för att skolan och utbildningen ska uppnå kvalitetsmärkningen.

På bilderna syns eleverna hantera dels mindre saxliftar och en större så kallad saxbomslift.

                                

Foto: Kjell Andersson

Text: Patrik Elvirsson